MEERKIND c o a c h i n g
kindercoach & coach dyslexie

Werkwijze
Mijn aanpak is helder, nuchter, professioneel, praktisch en vol vertrouwen in de capaciteiten van jullie kind of van jezelf.


 Het doel van mijn ondersteuning is inzicht bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. 
Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende vorm van begeleiding. Het is erop gericht kinderen een positieve, oplossingsgerichte manier bewust te maken.  


Aanmelding

Dit is de eerste kennismaking! Ik vraag kort naar jou hulpvraag. Ik kan mijn werkwijze toelichten en vervolgens kun je aangeven of je een intakegesprek wilt inplannen. Ik zal daarbij gegevens noteren van jou en je kind.

Intakegesprek

Indien je hebt aangegeven een coaching traject te willen starten, zal het eerste gesprek een intakegesprek met de ouder (s) zijn. Bij voorkeur zonder dat jullie kind hierbij aanwezig is. Het intakegesprek is bedoeld om de hulpvraag helder in kaart te brengen. We maken kennis met elkaar en ook aan het kind zal ik vragen wat zijn/heer hulpvraag is. Deze kan afwijken van de hulpvraag die jij als ouder had. In dat geval zal ik eerst met de hulpvraag van het kind aan het werk gaan, van daaruit zullen we verder gaan. 

Basis traject

4 Sessies 

Een sessie duurt 50 minuten. Ik vind het belangrijk om ouders te betrekken, maar de sessies zijn vaak alleen met het kind. We denken in oplossingen in plaats van belemmeringen. Wat kan en lukt er wel?, stapje voor stapje blijf je in beweging. We kijken en onderzoeken je talenten. Want door je talenten te ontdekken en in te zetten doe je dingen die je van nature goed afgaan en met plezier!  Ik geef je kennis en vaardigheden mee zodat je in je toekomst goed met soortgelijke situaties om kan gaan.

We werken met creatief materiaal zoals tekenen en schilderen, spelvormen en soms werkboek en/of werkbladen

Resultaat

Aan het eind van het traject weet je wat je kan doen bij moeilijke situaties op een manier waar jij je prettig bij voelt. Je hebt meer zelfvertrouwen en weet jouw sterke kanten in te zetten als jij je onzeker voelt.

 Uitgebreid traject

7 Sessies  en een tussentijds voortgangsgesprek & nazorg

Meerkind coaching biedt kindercoaching op maat afgestemd op het individuele kind en jongere van 7 tot 14 jaar.
Bij mij kun je terecht wanneer jij ondersteuning nodig hebt op sociaal-emotioneel gebied, leerproblemen of taalontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie.  In een laagdrempelig en kort traject werken we samen aan oplossingen zodat je weer snel verder kan. Ik werk het liefst in de praktijk aan Skagerrak 116. Het is een fijne, gezellige ruimte waar we gesprekken kunnen voeren, tekenen, een spel doen of andere werkvormen die ik als coach gebruik om jouw de vaardigheden of talenten te leren inzetten. Het is ook mogelijk om thuis (bij jou of bij mij) af te spreken.

Voortgangsgesprek

Dit is een update voor de ouders. 

Resultaat

Aan het eind van het traject weet je wat je kan doen bij moeilijke situaties op een manier waar jij je prettig bij voelt. Je hebt meer zelfvertrouwen en weet je hoe je jouw sterke kanten in te zetten als jij je onzeker voelt.

 Verslag is optioneel

Vindt u het fijn om een compleet verslag van alle bevindingen te krijgen? Dan lever ik een eindverslag op uw verzoek. Hierin staat uitgebreid beschreven wat er ondernomen is en wat de resultaten daarvan zijn. 

Eindgesprek & nazorg

In het eindgesprek evalueren we de genomen stappen en het resultaat hiervan. Tot 8 weken na de laatste sessie kunnen ouders of jij nog contact opnemen voor advies en tips.


 


 
 
 
E-mailen
Map