MEERKIND c o a c h i n g
kindercoach & coach dyslexie

Voor scholen PO en VO
 Als coach dyslexie zorg ik voor de leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) op uw school. Dit houdt in dat ik opkom voor de belangen van de dyslectische leerling door de school, de docenten en de leerling met zijn ouders te ondersteunen en van informatie te voorzien.  Hierbij werk ik samen met uw zorgteam en/of orthopedagoog generalist.

  • Welke remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen kan u inzetten? en waarom? 
  • Het is mogelijk om mij in te zetten om sessies met het dyslectische leerling te hebben op uw school (alleen op maandag/dinsdag)
  • Hoe werk nou een dyslexiekaart precies en wat staat daarop beschreven? 
  • Wat staat er in uw dyslexiebeleid en hoe zorgt u ervoor dat dit ook gebeurt? 
  • Hebben uw leerkrachten/docenten ondersteuning nodig zodat de lessen ook voor de dyslectische leerlingen goed te volgen zijn?  
  • Is er meer kennis van de hulpmiddelen en kennis over EED voor uw school nodig?


Voor vragen specifiek voor uw school kunt u contact opnemen met:

Mirjam de Boer 

Coach dyslexie

info@meerkindcoaching.nl

 
 
 
E-mailen
Map